CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan A. Adayı
Mak.Müh. Alper Turna

NEDEN ADAYIM?

banner

 • Farklılıklarımızın bir zenginlik olduğu bilinciyle, kentimizde toplumsal barışı egemen kılmak için adayım.
 • Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışını gerçek anlamda hayata geçirmek, Sosyal Demokrasinin geniş halk kitlelerine yayılmasını sağlamak, demokratik kitle örgütleri ve diğer sivil toplum örgütlerinin yerel yönetimlerde söz sahibi olabilmesi için adayım.
 • Çalışanlarıyla, üreteniyle, tüketeniyle, emeğinin değer bulması yolunda ekmeği için, aşı için mücadele eden insanların alın terlerinin hakkını alabilecekleri ortam ve olanaklar yaratmak için adayım.
 • Emekten yana politikalar üretmek, emek örgütleri ile işbirliği içinde olmak, aynı zamanda bütün demokratik kitle örgütlerinin sahadaki çalışmalarına aktif katkı sunmak için adayım.
 • Özgürce üretip, hakça bölüşen, demokratik, katlımcı, halkın yönetimlerde söz ve karar sahibi olabileceği bir belediye ve kent yönetimini hayata geçirmek için adayım.
 • Sosyal demokrasinin evrensel değerlerini anlatmak, seçimden seçime hatırlanan yurttaşlarımızın sesi olmak için adayım.
 • Kadınlarımızın ekonomik hayata erkeklerle eşit katılımının sağlanması, üzerlerindeki her türlü cinsiyetçi ayrımın ve şiddetin ortadan kaldırılması mücadelesini vermek için adayım.
 • Çocuklarımıza ve gençlerimize iyi bir gelecek sunmak, onların emeğinin sömürülmesine karşı çıkmak, geleceklerini güvenceye alacak politikalar üretmek için adayım.
 • İş insanlarının dünyayla daha çok entegre olmalarını sağlayacak politikalara katkı sunmak, onlarla bu çerçevede dayanışma içinde olmak, onların üretim ağındaki iş ve istihdam politikalarına destek olmak için adayım.
 • Nüfusa oranla %7 engelli yurttaşımızın bulunduğu ülkemizde, kentimizdeki engelli yurttaşlarımızın sorunlarını sürekli gündemde tutmak, sorunlarına çözüm üretmek için adayım.
 • Kentimizde çevresel yıkımın önünü kesmek ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak, tarım arazilerinin yok olmasını önleyecek politikalar üreterek geleceğimizi ve tarımsal üretimimizi korumak için adayım.
 • Her türlü üretimin; iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılmasını sağlayarak, emekçi kıyımının önüne geçmek üzere yeni politikalar oluşturarak iş sağlığı ve güvenliği alanında sistemli projeler sunmak için adayım.

         Özetle;
Evrensel, insani, emekten yana değerleri egemen kılmak, coğrafyamızda barışı ve huzuru tesis edecek her türlü özgürlükçü, demokratik, hak, hukuk ve adalet girişimine katkı sunmak için adayım.